The Seven Days Volume 1: Gaines Mill

Confederate Loss and Fatigue Charts - Starting ForcesAH Div	A.P. Hill	OOOO OO


	Normal	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOOOO

	Tired	OOOOO	OOOOO

	Exhausted	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO			AAA	AAB	AA	AB	A	B	C

Andr'sn	A-AH	C			OO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Archer	Ar-AH	B				OO	OOOOO	OOO	OOO

Branch	Br-AH	B		O	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Field	F-AH	B		OOOO	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Gregg	G-AH	B		OO	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Pender	P-AH	B		OO	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO
DH Div	D.H. Hill	OOO OO

	Normal	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOOOO

	Tired	OOOOO	OOOOO

	Exhausted	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO			AAA	AAB	AA	AB	A	B	C

Anderson A-DH	C			OOOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Colquitt C-DH	C				OO	OOOOO	OOO	OOO

Garland	 G-DH	B			OOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Ripley Ri-DH	C		OO	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Rodes Ro-DH	B				OOOOO	OOOOO	OOO	OOO
L Div	Longstreet	OOOO OO

	Normal	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOOOO

	Tired	OOOOO	OOOOO

	Exhausted	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO


			AAA	AAB	AA	AB	A	B	C

Anderson A-L	B			O	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Featherston F-L	B				OO	OOOOO	OOO	OOO

Kemper	K-L	B				OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Pickett	Pi-L	A		O	OOOOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO

Pryor	Pr-L	C				OO	OOOOO	OOO	OOO

Wilcox	W-L	C			OOO	OOOOO	OOOOO	OOO	OOO


The Seven Days Volume 1: Gaines Mill Confederate Loss and Fatigue Charts - Valley Army and Optionals E-V Ewell OO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Elzey E-E-V B OOOO OOOOO OOO OOO Taylor Ta-E-V B OOO OOOOO OOOOO OOO OOO Trimble Tr-E-V C OO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO J-V Winder OOO OO Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Fulkerson F-J-V B OOO OOO OOO Jones J-J-V B OOOOO OOOOO OOO OOO Lawton La-J-V B OOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Lawton Lb-J-V C OOOO OOOOO OOO OOO Stonewall W-J-V A OO OOO OOO W-V Whiting OO Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Hood H-W-V A OOO OOOOO OOOOO OOO OOO Law L-W-V B O OOOOO OOOOO OOO OOO NC Holmes OOO OO Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Daniel Da-NC C O OOOOO OOOOO OOO OOO Drayton Dr-NC C OOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Evans E-NC B OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Martin M-NC C O OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Wise W-NC D OO OOOOO OOO OOO Stuart Cav C B OOO C OOO Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO
The Seven Days Volume 1: Gaines Mill Union Loss and Fatigue Charts 1-5 Morell OOO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Martindale 1a-1-5 B OO OOOOO OOOOO OOO OOO Martindale 1b-1-5 C OOOOO OOOOO OOO OOO Griffen 2-1-5 B OO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Butterfield 3-1-5 B O OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO 2-5 Sykes OOO Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Buchanan 1-2-5 A O OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Lovell 2-2-5 B OOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Warren 3-2-5 C OOOOO OOO OOO PaR-5 McCall OOO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Reynolds 1a-PaR B O OOOOO OOOOO OOO OOO Reynolds 1b-PaR C OOOO OOOOO OOO OOO Meade 2-PaR B OOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Seymour 3-PaR B OO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Farnsworth Cav-5 D C OOOOOOO 1-6 Slocum OO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Taylor 1-1-6 C OO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Bartlett 2-1-6 B OOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Newton 3-1-6 C OOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO 1-2 Richardson OO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Caldwell 1-1-2 B OOO OOOOO OOOOO OOO OOO Meagher 2-1-2 A OOOO OOOOO OOOOO OOO OOO French 3-1-2 C OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Cooke Cav D A O B OOOOO C OOOOOOOOOO
The Seven Days Volume 1: Gaines Mill Union Loss and Fatigue Charts - Optional Units 1-1 Shields OO OO Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Kimball 1-1-1 B OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Ferry 2-1-1 C OO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Tyler 3-1-1 C OOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Carroll 4-1-1 C OOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO 2-1 Ricketts OO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Tower 1-2-1 B O OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Duryea 2-2-1 C OO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Hartsuff 3-2-1 C OOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO 3-1 King OOO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Auger 1-3-1 B OOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Partick 2-3-1 C OO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Gibbon 3-3-1 A OOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Doubleday 4-3-1 B O OOOOO OOOOO OOO OOO Bayard Cav-1 D A OOO B OOOOO C OOOOOOOOOO 2-2 Sedgwick OO O Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Sully 1-2-2 C OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Burns 2-2-2 B OOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Dana 3-2-2 C O OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO 2-6 Smith OOO OO Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO AAA AAB AA AB A B C Hancock 1-2-6 C OO OOOOO OOOOO OOOOO OOO OOO Brooks 2a-2-6 B OOOOO OOOOO OOO OOO Brooks 2b-2-6 B OOO OOOOO OOOOO OOO OOO Davidson 3a-2-6 B OOO OOOOO OOOOO OOO OOO Davidson 3b-2-6 B OOO OOOOO OOOOO OOO OOO McReynolds Cav-6 D C OOOOOOOO Woodbury Eng D AB OOOO A OOOOO B OOO C OOO
The Seven Days Volume 1: Gaines Mill Union Fatigue Charts - Miscellaneous Units Cooke Cav Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO Bayard Cav-1 Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO Farnsworth Cav-5 Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO McReynolds Cav-6 Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO Woodbury Eng Normal OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Tired OOOOO OOOOO Exhausted OOOOO OOOOO OOOOO OOO
Artillery Ammunition Tracks Confederate Union